Производство на училишен и канцелариски мебел

Училишна клупа 3

merianas_6-w960


Училишна клупа 111х66х57.5 см( може да се изработи повеќе димензии)

изработена од оплеменета иверка 16мм заштитена со АБС трака