Производство на училишен и канцелариски мебел

Училишна клупа 2

merianas_5-w960_2018526735


Училишна клупа 111х66х57.5 см( може да се изработи повеќе димензии)

изработена од оплеменета иверка 16мм заштитена со АБС трака