Производство на училишен и канцелариски мебел

Училишна клупа 4

merianas_28-w960


Училишна клупа со димензија 130 х 50 х 75 см ( може да се изработи повеќе димензии)

метална конструкција изработена од профил 25 х 25 х 1,5 мм електростатски фарбан заштитен од корозија
Плотна и каса изработени од Оплеменета иверка 16мм заштитени со АБС трака
Боја по избор