Производство на училишен и канцелариски мебел

Седиште

merianas_24-w960


Седиште со дим. 37х37х0,8(може да се изработи повеќе димензии)
Изработен од фурнирана бука анатомски обликовани и заштитени со двокомпонентен безбоен лак