Производство на училишен и канцелариски мебел

Ормар за наставници

merianas_20


Ормар за наставници
Изработен од оплеменета иверка 16мм заштитена со АБС трака
Брава со клуч на секоја вратничка