Производство на училишен и канцелариски мебел

Закачалки за на ѕид

merianas_17


Закачалки за на ѕид (може да се изработи повеќе димензии)
Изработени Оплеменета иверка заштитена со АБС Трака
Метални закачалки