Производство на училишен и канцелариски мебел

Училишно столче со масичка

merianas_16


Училишно столче со масичка
-Изработено од метален профил димензии мин 20х20мм,  дебелина на ѕид мин.1,5 мм соодветно заштитена во црна боја
-Анатомски обликувано седиште и наслон за грб
од напред на десниот потпирач да има поставено мала масичка изработена оплеменета иверка   со димензии 40х30х масичката да има механизам за лево десно и опција да се вади.