Производство на училишен и канцелариски мебел

Училишно столчеИзработена од челична конструкција со профил 20х20х1,5 електростатски офарбана заштитена со пластичен чеп.

Седиштето 37х37х0,8 и Наслонот 39х18х0,8 се од фурнирана бука анатомски обликовани и заштитени со двокомпонентен безбоен лак