Производство на училишен и канцелариски мебел

Ормар за дневици(може да се изработи повеќе димензии)

изработен од оплеменета иверица 16 мм стрнично заститена со АБС трака. На долниот дел се монтирани две врати а горниот дел е со два реда шошки за дневници, поставен на нивелирачки ногари 10 см.