Производство на училишен и канцелариски мебел

Клупа за седење

merianas_9-w960


Клупа за седење (може да се изработи повеќе димензии)
Изработена од метален профил 25х25 електростатски фарбан.Делот за седење е изработен од борови кадрони 60х40 завршно лакирани со безбоен полиуретански лак. Прицврстени за металната конструкција