Производство на училишен и канцелариски мебел

Училишна клупа

merianas_1_1833508222


Училишна клупа со димензија 130 х 50 х 75 см ( може да се изработи повеќе димензии)

метална конструкција изработена од профил 25 х 25 х 1,5 мм електростатски фарбан заштитен од корозија

Плотна и каса изработени од Оплеменета иверка 16мм заштитени со АБС трака

Боја по избор