Производство на училишен и канцелариски мебел

Стол - клупа за чекална

merianas_25-w960


Стол - клупа за чекална
конструкција Изработена од комбинација на долен дел од профилот со димензии 40*40*2 и горен овален профил 30*15*1,5 електростатски фарбан со пластифицирана црна боја
,Наслон и седиште иработени од фурнирана бука анатомски обликувани и заштитени со двокомпоментен безбоен лак. Димензии на
Наслон 45,5*34*1, Седиште 45,5*43*1