Производство на училишен и канцелариски мебел

Маса трапез

merianas_18-w960


Маса трапез (може да се изработи повеќе димензии)
Изработени Оплеменета иверка заштитена со АБС Трака
Изработено од метален профил димензии мин 25х25мм,  дебелина на ѕид мин.1,5 мм соодветно заштитена во црна боја