Производство на училишен и канцелариски мебел

Индустриска столица

merianas_14-w960


Индустриска столица
Изработена од метална конструкција со профил 20х20х1,5 електростатски офарбана заштитена со пластичен чеп. Седиштето 37х37х0,8 и Наслонот 39х18х0,8 се од фурнирана бука анатомски обликовани и заштитени со двокомпонентен безбоен лак
Со механизам за подесување на висина