Производство на училишен и канцелариски мебел

Столче за деца

merianas_26-w960


Столче за деца (може да се изработи повеќе димензии)
Ногарки Изработени од природен материјал фурнирана бука со дим.на ногарки
Наслон и седиште анатомски обликовани изработени ид природен материјал бука
Дим.на наслон 33х16 Седиште 30х30
Сите ќошеви на столчето се заоблени