Производство на училишен и канцелариски мебел

Полици за играчки/книги

merianas_22-w960


Полици за играчки/книги (може да се изработи повеќе димензии)
Оплеменета иверка 16мм странично заштитена со АБС трака