Производство на училишен и канцелариски мебел

Наслон

merianas_19-w960


Наслон со дим. 39х18х0,8(може да се изработи повеќе димензии)
Изработен од фурнирана бука анатомски обликовани и заштитени со двокомпонентен безбоен лак.